محاسبه ضربان قلب در حین ورزش

۱۹۷

میزان ضربان قلب می تواند بر اساس سن، فعالیت های بدنی و حتی سطح ورزشی که انجام میدهید، متغیر باشد. ضربان قلب را با تعداد تپش های قلب در دقیقه محاسبه می کنند. برای مثال، ضربان قلب شما در موقعیت های گوناگون مانند استراحت کردن، راه رفتن، دویدن، داشتن تجربه ناراحتی قلبی، گرفتگی عضلات و غیره می تواند تند و یا آرام باشد.  تغییر ضربان قلب با توجه به شرایط گفته شده یک هشداری است که عموما به یک شخص داده می شود. برای محاسبه ضربان قلب خود در حین تمرینات کاردیو و ورزش، این مقاله را دنبال نمایید.

مراحل محاسبه ضربان قلب

در این بخش 6 روش محاسبه ضربان قلب را برای افرادی که تمایل دارند در حین ورزش یا در صورت داشتن مشکلات قلبی بررسی نمایند، معرفی نمایم:

1- برای محاسبه ضربان قلب خود با توجه به جنسیت که زن یا مرد هستید باید به روشی که در ادامه گفته می شود، عمل نمایید. در صورتی که مرد هستید، عدد 220 را از سن خود و در صورت زن بودن، عدد 226 را از سن کنونی خود کم نمایید، با این کار می توانید بیشترین ضربان قلب خود را در هر دقیقه محاسبه نمایید.

 برای مثال: اگر شما یک مرد 30 ساله هستید، عدد 220 را از 30 کسر کنید و عدد بدست آمده که 190 است، می تواند ماکزیمم ضربان قلب شما در دقیقه باشد.

  • در صورتی که به این روش اطمینان ندارید، می توانید به یک پزشک مراجعه نمایید و با روش های مختلف مانند تست استرس یا تست تغییرات ورزش بر روی تردمیل، ضربان قلب را در حالات مختلف بررسی نمایید.

2- برای آنکه کمترین مقدار ضربان قلب خود را محاسبه نمایید، باید بیشترین مقدار ضربان قلب خود را در 50 درصد ضرب نمایید تا حداقل ضربان شما مشخص شود.

  • برای مثال: در صورت مرد بودن و داشتن حداکثر ضربان قلب که عدد 190 است (در مرحله قبل بدست آمده است) این عدد را در 50 درصد ضرب نمایید و عددی که بدست می آید 95 در هر دقیقه است. حال اگر نرخ ضربان شما کمتر از مقداری است که با این روش بدست آورده اید، باید برای افزایش آن تمرینات گوناگونی را انجام دهید یا با یک پزشک در این باره مشورت نمایید.

پیشنهاد نویسنده: بادی اتک چیست؟


3- برای آنکه بالاترین مقدار ضربان قلب خود را محاسبه نمایید، باید ماکزیمم ضربان قلب در هر دقیقه را در 85 درصد ضرب نمایید. برای مثال: در صورتی که ضربان قلب شما در هر دقیقه با توجه به محاسبه در مرحله اول، 190 باشد، باید این عدد رادر 85 درصد ضرب نمایید که نتیجه آن 161 ضربه در هر دقیقه می شود که این مقدار انتهایی ترین مقداری است که یک مرد می تواند داشته باشد.

  • حال اگر مقدار انتهایی ضربان قلب شما در حین ورزش، بیش از این مقدار بود، شما باید این مقدار را با تمریناتی که عموما پزشکان برای ارام کردن و کاهش دادن ضربان قلب، به بیماران تجویز می کنند، استفاده نمایید. یادتان باشد، داشتن افزایش ضربان قلب در صورتی که در حال استراحت هستید، نشانگر نوعی بیماری است که باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

4- محاسبه مقدار ضربان با شمارش ضربان قلب برای یک دقیقه.

  • برای آنکه بخواهید شمارش ضربان قلب خود را با انگشتان محاسبه نمایید می توانید، انگشت خود را بر روی شریان گردن و یا مچ دست خود قرار دهید. به جای استفاده از این روش، یک دستگاه دیجیتال که کار مانیتور کردن ضربان قلب را انجام میدهد، را از داروخانه، فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه هایی که مکمل ها و وسایل ورزشی می فروشند، تهیه نمایید.

5- برای آنکه مقدار ضربان قلب خود را به هنگام استراحت محاسبه نمایید، مقدار تپش قلب خود را در مدت 15 ثانیه بشمارید و در عدد 4 ضرب نمایید.

  • برای انکه مقدار تپش قلب خود رادر زمان استراحت بدست آورید این عمل را به مدت 5 روز، در زمانیکه درحال استراحت هستید، تکرار نمایید. بعد از اینکه 5 روز این عمل را تکرار کردید، این اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع نمایید و در 5 تقسیم کنید،
  •  مثلا اگر مجموع اعداد بدست آمده 351 است، با تقسیم بر 5 به عدد 70 می رسید. این عدد نشاندهنده مقدار تپش قلب شما در زمان استراحت است. یادتان باشد، این آزمایش را زمانیکه در تخت هستید و هیچ گونه فعالیتی ندارید، مثلا زمانیکه تازه از خواب بیدار شده اید، انجام دهید.

6- برای آنکه مقدار ضربان قلب ذخیره شده خود را محاسبه نمایید، باید میانگین ضربان قلبی که در مرحله 5 بدست آورید را در بیشترین ضربان قلب که در مرحله 1 بدست آورید، ضرب نمایید. برای مثال: اگر بیشترین ضربان قلب شما در هر دقیقه 190 باشد و میانگین تپش قلب شما در زمان استراحت 70، پس با کسر این دو عدد از یکدیگر، عدد 120 بدست می آید.


پیشنهاد نویسنده: لاک مغسول برای لاغری


امیدوارم از این مقاله استفاده کرده باشید، منبع اصلی این مقاله ویکیها (wikihow.com) می باشد. لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

برای ما بنویسید که به چه موضوعی نیاز دارید تا پاسخ آن را برای شما بنویسیم؟

Leave A Reply

ایمیل شما توسط دیگران مشاهده نمیشود