صابون آرایشی دورو حاوی پروتئین شیر 120 گرم

Duru Milk Make up Soap 120 gr
صابون آرایشی دورو حاوی پروتئین شیر 120 گرم
دورودورو

صابون آرایشی دورو حاوی پروتئین شیر 120 گرم

Duru Milk Make up Soap 120 gr
کشور مبدا برند: 

ویژگی‌های محصول

  • ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک
  • جلوگیری از تحریک پوست
  • ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB
  • آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
  • آبرسان به پوست و حفظ رطوبت آن
  • تغذیه کننده پوست
  • پاک کننده چربی از منافذ پوست

همه صابون‌ها با اضافه‌کردن روغن نباتی یا چربی حیوانی به یک قلیای قوی ساخته می‌شوند. این کار در دما و فشار بالا صورت می‌گیرد. آنچه حاصل می‌شود، صابون و ماده دیگری به نام گلیسیرین یا گلیسرول است. گلیسیرین را با یک محلول غلیظ نمک جدا می‌کنند. سپس صابون مذاب را در دستگاه همزن می‌ریزند. در آنجا عطر و مواد نگهدارنده و یا رنگ به آن اضافه می‌کنند. بالاخره صابون مذاب را سرد می‌کنند و در اندازه معین قالب‌گیری می‌کنند یا برش می‌دهند. صابون آرایشی دورو حاوی پروتئین شیر، ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن و ﺻﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ، ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﭘﻮﺳﺖ، روﺷﻦ ﺷﺪن، رﻓﻊ ﺟﻮش و درﻣﺎن روزﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﻤﺎم روز می شود ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB، آﻟﻔﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽاﺳﯿﺪ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﺬا رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ پوست ﭼﺮب، ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺮﺑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

روزانه به مقدار مورد نیاز بر روی پوست دست، صورت و بدن استفاده کنید.

نظرات کاربران (0 نظر)

ارزش خرید
کیفت
در این قسمت شما می‌توانید سوالات خود در مورد این محصول را از کارشناسان زیبایی ما بپرسید. همچنین می‌توانید نظر خود را در مورد این محصول، برای کمک به انتخاب دیگران بنویسید.

برای اطلاع از آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین کالا‌ها در خبرنامه ثبت‌نام کنید.